POŽÁRNÍ POPLACH 05. 10. 2021 11:15

Jednalo se o spadený strom na komunikaci