Obsluha přidělených radiokomunikačních prostředků

Radiokomunikační prostředky – radiostanice (RDST) dělíme na základnové, vozidlové a přenosná (ruční). Tyto radiokomunikační prostředky vysílají v analogové rádiové síti HZS (ARS) a je nutné dodržovat řád ARS. Každá RDST je jiná (jiné parametry, funkce,…), ale všechny mají tři základní „tlačítka“:

 1. vypínač – slouží k zapnutí radiostanice a když je RDST zapnutá tak k regulaci hlasitosti
 2. volič kanálů – přepínáním (otáčením) volíme požadovaný kanál (typy kanálu rozebereme níže)
 3. klíčovací tlačítko – nebo také tlačítko PTT (Push-To-Talk), které slouží ke komunikaci v ARD mezi RDST.

Analogová rádiová síť je rozdělena na kmitočty (celostátní, územní,…) a označují se písmeny:

 • celostátní kmitočet „I“ – slouží ke spojení s letadlem, vrtulníkem
 • celostátní kmitočet „K“ – prioritně se používá jako zásahový
 • celostátní kmitočet „N“ – taktéž zásahový a využívá se ke komunikaci lezeckých skupin
 • celostátní kmitočet „U“ a „Y“ – využívá se ke komunikaci, která nesouvisí se záchrannými a likvidačními pracemi (nepoužívá se u zásahu)
 • pak jsou další kmitočty, které ve sboru nyní nevyužijeme „I+“, „M+“, „G+“, které  slouží pro přenos dat, propojení analogové a digitální sítě

Každá JPO obdrží od HZS volací značku, což je kombinace písmen (prefix) a čísel (index), Takzvaná volací značka dle Dokladu = oprávnění k povolení provozu od GŘ HZS ČR byla pro naší jednotku určena HBV687 – CAS a HBV688 – DA.

H = JSDHO (P – zůstalo HZS, takže volací znak na KOPIS zůstal PBM100)
BV = příslušnost k územní odboru Břeclav
68 =  Velké Němčice
7 = určení techniky (velkoobjemové CAS)

Význam posledních číslic:
1, 2 – CAS
3, 4 – výšková technika
5 – velitelský vůz
6 – technické vozy
7 – velkoobjemové CAS
8, 9 – DA

Dále máme tzv. otevřenou volací značku, která se používá na místě zásahu a používá se např. „strojník Velké Němčice“, „velitel družstva“ apod. Další typ volací značky, s kterou se můžete setkat je oběžníková volací značka, která je ve tvar „všem, všem, všem“ a využívá ji pouze řídí radiová stanice v síti.

Informace nejsou všechny, takže pokud chcete jít do hloubky, tak je nutné si nastudovat. K samotné obsluze RDST:

NAVAZOVÁNÍ SPOJENÍ

 • stisknete klíčovací tlačítko (PTT) „volací značka volané radiostanice“ – „zde“ – „volací značka volající radiostanice“ – „příjem“ (př. PBM100, zde HBV786 příjem)
 • pustíte klíčovací tlačítko a čekáte na odpověď (pokud ho nepustíte, tak nedostanete odpověď, jelikož tím stisknutím je RDST ve stavu vysílání, nikoliv přijímání)

ZKRATKY V RADIO PROVOZU

 • příjem = ukončil jsem vysílání a přepínám se do přijímání
 • opakujte = nezachytil jsem zprávu celou nebo nebyla zcela srozumitelná
 • opravuji = při komunikaci jsem uvedl mylné informace, vše řeknu znovu a správně
 • potvrzuji, rozumím = zprávu jsem přijal a rozumím ji
 • provedu = zprávu jsem přijal a provedu požadovaný úkon
 • potvrďte = potvrzuji, že jsem zprávu přijal a rozumím ji
 • konec = radioprovoz je u konce, nevyžaduje se na to další reakce