O mládeži

Tak jako každá organizace, tak i sbor dobrovolných hasičů by neměl takovou dlouholetou tradici, kdyby nepřijímal a nevychovával nové mladé hasiče, kteří jednou převezmou chod sboru a zase to budou oni, kteří se budou starat o své následovníky. Bohužel v dnešní době je velice těžké přitáhnout děti a mládež k jakékoliv činnosti a nestačí jen dát vědět, že existuje nějaký sbor dobrovolných hasičů. Proto je nezbytně nutné prezentovat sbor a ukázat nejen dětem, ale jejím rodičům, že se opravdu vyplatí posílat své potomky do zájmového kroužku, jako sbor dobrovolných hasičů. V této kategorie se dočtete a podíváte, co se všechno naučí a provádí. V tuto chvíli se můžeme pochlubit 12 hasiči, kteří jsou v přípravce (3-6 let), s 9 mladšími hasiči (6-11 let) a 1 staršími hasiči (11-15 let). Vedoucím mládeže je Martin Lauš, který má k sobě několik pomocníků, jako jsou Bažant Václav ml., Bažantová Markéta, Mrkvicová Nela a další, kteří vypomáhají, když ostatní jsou zaneprázdnění.

Často se v činnostech mládeže dočtete, že se účastnili hry Plamen, že prováděli požární útok, štafetu CTIF a podobně. Nemusí být všem jasné, co který pojem znamená, proto si k tomu něco málo napíšeme. Nejprve bych představil hru Plamen. Je to celoroční hra a nejlépe ji definuje sám vyhlašovatel soutěže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tato hra rozvijí dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získává návyky v jednotlivých oblastech požární činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem hry je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost dětí se zájmem o požární ochranu.

Hra Plamen se rozděluje do několika disciplín, které jsou uskutečňovány v průběhu roku.

Závod požárnické všestrannosti
Požární útok
Štafeta 4x 60 m s překážkami
Požární útok s překážkami CTIF
Štafeta požárních dvojic

Ještě než si rozkliknete jednotlivé disciplíny, tak si vysvětlíme, co znamená zkratka CTIF. Jedná se o Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů, který je součástí celosvětové organizace pro podporu, spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti požární ochrany a záchranářských prací. CTIF byl založen již v roce 1900 v Paříži.

Pokud Vás kroužek mladých hasičů zaujal, tak se přijďte v pátek v 16 hod podívat k hasičské zbrojnici, kdy se kroužek koná. Jestliže máte zájem mít doma malého požárníka, stačí vyplnit a donést přihlášku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *