Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“

Celé téma se nazývá Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“.

DÍLČÍ ZPRÁVA O ZÁSAHU – slouží jako podklad pro „Zprávu o zásahu“ a je podle § 20 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, dokladem o činnosti jednotky u zásahu a ve stanovených případech podle § 16 vyhlášky č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, též dokladem o činnosti dalších složek IZS při společných záchranných a likvidačních pracích.
„Dílčí zprávu o zásahu“ zpracovává velitel jednotky při každém zásahu a lze ji také využít pro získání informací o činnosti složky IZS při 3. a zvláštním stupni poplachu IZS od jejího vedoucího.

ZPRÁVA O ZÁSAHU – podle § 26 vyhlášky č.247/2001 Sb. dokladem o činnosti složek IZS při společných záchranných a likvidačních pracích a slouží také jako podklad pro informace zadávané do programu Statistického sledování událostí. „Zprávu o zásahu“ zpracovává velitel zásahu, který je zodpovědný za její úplnost a obsah

Zprávu o činnosti – zpracovává velitel zásahu, který je zodpovědný za její úplnost a obsah. Jedná se například o řízení dopravy u pohřbu.

V drtivé většině případů vypisujeme DÍLČÍ ZPRÁVU O ZÁSAHU, která má několik pravidel.

Základem je dodržet osnovu, kterou si níže rozepíšeme. Zde ji nechám v bodech, abyste si jí mohli zkopírovat a vložit do DZOZ.

  • 1. Situace v době příjezdu JPO
  • 2. Činnost jednotky na místě zásahu
  • 3. Spotřeba hasiv, sorbentů
  • 4. Řízení zásahu ŠVZ
  • 5. Vlastní poznatky
  • 6. Dokumentace z MU

ad 1. Situace v době příjezdu – co nejlépe popsat situaci, hlavně když dojedeme první. Co se dělo před naším příjezdem, o jakou událost se jedná (požár, technická pomoc, dopravní nehoda a jaká, planý poplach apod.), rozsah události, jak se situace vyvíjí apod. Jakmile přijede HZS, tak si to zpravidla převezme velitel a hlavně vás stejně bude vytěžovat o tyto informace.

ad 2. Činnost jednotky na místě zásahu – popsat činnosti, pokud byli nasazený technické prostředky, tak jaké, kdo s tím pracoval, jak dlouho.

ad 3. Spotřeba hasiv, sorbentů – nezapomínat napsat kolik bylo spotřebované vody, případně smáčedla apod.

ad 4. Řízení zásahu ŠVZ – velitel zásahu na místě mimořádné události rozhodl o zřízení štábu velitele zásahu. Štáb se zpravidla zřizuje při velkém množství sil a prostředků či při rozsáhlé události.

ad 5. Vlastní poznatky – například negativa co ovlivňovali zásah (např. špatné spojení, ledovka apod.), celkem ujetých km techniky (každou zvlášť), motohodiny, zničené věcné prostředky, ochranné osobní prostředky apod. Hlásit na KOPIS – výjezd, příjezd, činnost, odjezd atd.

ad 6. Dokumentace z MU – POZOR na pořizování a sdílení fotek na sociálních sítích ze zásahů! Fotka by měla být jen přehledová a žádné drastické záběry, RZ vozidel, obličejů apod. Hlavně by mělo sloužit ke zadokumentování poničených prostředků

Pokud k jakémukoliv bodu nemáte co napsat – z pravidla bod 4 a 6, tak za číslo bodu napište 0 (nulu).