Nastupování do vozidla

Při výjezdu je vhodné dodržovat několik zásad pro nastupování do vozidla. Přívěs ve výbavě nemáme, takže mu nebudeme věnovat takovou pozornost.