Náhradní způsoby předávání zpráv, signály

Náhradní způsob předávání zpráv (signály) řeší Cvičení řád – Metodické listy kapitoly OBEC – Signály pro dodávku vody, Varovné signály, ale také Bojový řád – Metodické listy kapitola L – Komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně.

Pomůcka nejen pro velitele – zde