Mikuláš z hasičské zbrojnice

Hasičská zbrojnice se stala útočištěm pro Mikuláše, anděly, ale i čerty, kteří odtud vyrazili odměnit dle zásluh nejen děti navštěvující hasičský kroužek.