Stupně požárního poplachu

 1. stupeň: předpokládá nasazení maximálně 4 JPO.

První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje:

 • jednotlivé osoby,
 • jednotlivé objekty nebo jeho části, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah,
 • jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy,
 • plochy území do 500 m2,
 • záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.
 1. stupeň: předpokládá nasazení maximálně 10 JPO a v rámci IZS je nezbytná součinnost zástupců jednotlivých složek, jejichž činnost koordinuje velitel zásahu JPO.

Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje:

 • nejvýše 100 osob,
 • více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah,
 • jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob,
 • cenné chovy zvířat
 • plochy území do 10 000 m 2,
 • záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde mimořádná událost probíhá, je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu.
 1. stupeň: předpokládá nasazení maximálně 15 JPO a v rámci IZS je nezbytný vysoký stupeň součinnosti, vzniká štáb velitele zásahu ze zástupců jednotlivých složek.

Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje:

 • více jak 100 a nejvýše 1000 osob,
 • části obce nebo areálu podniku,
 • soupravy železniční přepravy,
 • několik chovů hospodářských zvířat,
 • plochy území do 1 km2,
 • povodí řek,
 • produktovody,
 • o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo o havárii v letecké dopravě,
 • záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů, je nutné složky při společném zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a míst zásahu rozdělit na sektory a úseky. Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru kraje oznamuje operační a informační středisko kraje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě žádost velitele zásahu se oznamuje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje starostovi obce s rozšířenou působností.

Zvláštní stupeň: předpokládá nasazení minimálně 12 JPO v součinnosti s Operačním a informačním střediskem generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (OPIS GŘ HZS ČR). Počet a druh JPO bude k zásahu povolán KOPIS dle aktuální situace a potřeby.

Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje:

 • více jak 1000 osob,
 • celé obce nebo plochy území nad 1 km2,
 • záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno použít pomoc podle §22 zákona nebo zahraniční pomoci, je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky. Společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni podle §2 písm. c). Vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje operační a informační středisko kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě rozhodnutí velitele zásahu se vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje starostovi dotčené obce s rozšířenou působností. Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje operační a informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky z kraje, koordinuje pomoc se sousedními kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje generální ředitelství. Obdobným způsobem koordinuje pomoc operační a informační středisko generálního ředitelství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *