Povinnost mlčenlivosti

O povinnosti mlčenlivosti se píše v Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v § 89 Povinnost mlčenlivosti.

Osoby pověřené plněním úkolů na úseku požární ochrany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny před nepovolanými osobami. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru nebo po splnění úkolu.

O zproštění mlčenlivosti a jeho rozsahu rozhoduje ředitel hasičského záchranného sboru kraje.

POZOR na pořizování a sdílení fotek na sociálních sítích ze zásahů! Fotka by měla být jen přehledová a žádné drastické záběry, RZ vozidel, obličejů atd. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *