HASIČSKÁ POUŤ KŘEPICE

Pout_Krepice_2013V Křepicích se rozhodli 4. května 2013 uspořádat první hasičskou pouť U Svaté a proto jsme s radostí přijali pozvání a podpořili tak činnost a úsilí místního sboru. Pouti se dále účastnili sbory z Blučiny a ze Šitbořic.