Výjezdy

Přehled událostí, ke kterým vyjížděla JPO Velké Němčice v rámci požárního poplachového plánu