Činnost jednotky

Přehled činností jednotky sboru dobrovolných hasičů

ZOČ – ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

8. dubna 2014 vyjela jednotka na žádost starosty s požární technikou CAS T-148 k neodtékající dešťové vodě v ulici Osvobození. Průzkumem zjištěno, že jsou ucpané odtokové kanály asfaltem po nedávné rekonstrukci silnice. Nečistoty odstraněny a vysokotlakým proudem pročištěno.

ŠKOLENÍ VELITELŮ

28. března 2014 proběhlo cyklické školení velitelů na PS Hustopeče. Kromě tématu jako jsou platné předpisy na úseku požární ochrany zaměřené na oblast jednotek PO a organizace požární ochrany jsme probrali teoreticky i prakticky práci ve výškách a nad volnou…
Číst více