2. NHO – KŘEPICE

Soutěž v Křepicích

27. července 2013 jsme vyrazili na druhý ročník netradiční hasičské olympiády do Křepic. Soutěžilo sedmi členné družstvo, které muselo kompletní překonat 2 m bariéru. Poté si jeden z členu lehl na nosítka s kbelíkem vody, který si položil na břicho. Nosítka musela být po celou dobu překonávání překážek ve vzduchu a muselo se donést celé množství vody. Při překonávání různých nástrah se musely plni další úkoly, jako je převalit přes pražce pneumatiku, najít si ve vodním zdroji proudnici k nástřiku terčů a jiné. Lepší bude když se podívate na fotky.