100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DHZ HORNÉ OREŠANY

Slovensko_2013náš sbor byl pozvaný k našim kolegům na Slovensko do Horných Orešan, kteří 1. června 2013 oslavili 100. výročí od založení dobrovoľného hasičského zboru Horné Orešany. Průvodem s ostatními sbory, které se oslav účastnily, jsme přešli do kostela, kde se konala při příležitosti výročí mše svatá. Poté následoval slavnostní oběd a předání vyznamenání místním hasičům, ale také členům z našich řad, sboru za mezinárodní spolupráci a také starostovy městyse Františku Smetanovi. Poté se na místním hřišti konaly různé ukázky nejen od dobrovolných a profesionálních hasičů, ale také Policie SR, záchranářů.